Kroon en het bouwbesluit - Dakvervanging
header-bouwbesluit3

Kroon voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Wat betekent dat voor u?

De overheid heeft voorschriften opgesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan deze voorschriften voldoen. Dus ook uw huis wanneer u daarvan het dak vervangt.

Een aantal onderdelen in het Bouwbesluit zijn voor u van belang. Deze hebben we voor u kort op een rij gezet. Wanneer u meer wil weten over de gevolgen van het Bouwbesluit voor uw nieuwe dak, neem dan contact met ons op!

Verplicht veilig werken.

Voor de wet is het allerbelangrijkste, dat we veilig werken. En voor ons ook. Werken op het dak is gevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat iemand eraf valt en op uw terras terecht komt. We beveiligen het dak daarom altijd met een steiger. En niet zomaar een rolsteiger (wat we in de praktijk helaas nog steeds wel eens tegenkomen) maar een wettelijk verplichte steiger rondom het gehele huis.

Goed haken volgens het windbelasting-plan.

Sinds 2012 moet ieder dak goed verankerd zijn. De klimaatverandering zorgt voor extremer weer. Uw dak maken we daartegen bestand. Van ieder dak maken we een windbelastingberekening, gebaseerd op het windgebied waar uw huis zich bevindt. Daarmee weten we welk deel van de pannen we aan de panlatten en tengels vasthaken.

Natuur Inclusief” bouwen.

Vanaf januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet heeft gevolgen voor de werkzaamheden aan uw dak. In het kort komt het erop neer dat we geen nestelende vogels mogen verstoren. Heeft u een nest onder uw dak? Dan zijn we verplicht de werkzaamheden uit te stellen tot na het broedseizoen. Zijn vogels gewend om te nestelen onder uw dak? Dan bent u verplicht daar een voorziening aan te brengen. We hebben daar verschillende mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld een vogelvide.

Een ventilerend dak is verplicht.

In het Bouwbesluit zijn verschillende eisen opgenomen over de ventilatie van het dak. Dit zorgt ervoor dat er geen vocht onder uw dak blijft zitten, waardoor het houtwerk en pannen worden aangetast. Als we uw dak vervangen, waait er een frisse wind onder uw dak, van de dakvoet tot aan de nok. Uw dak blijft droog en er ontstaat minder snel begroeiing op het dak.

  Een dak moet waterdicht zijn…

Dit is wettelijke verplicht: een dak moet waterdicht zijn. Logisch dat u dit wil. In het Bouwbesluit is opgenomen dat gaten of kieren in het dak maximaal 10 mm2 groot mogen zijn. Wanneer we uw panlatten vervangen brengen we ook vierlaags damp-open folie aan. Dit zorgt ervoor dat het dak altijd waterdicht blijft, al zal er een pan breken of waait de regen onder de pannen.